Persondata information

Elev-eksempler

Kevin, Thor, Emilie, Fie og Thea er elever på Rosenvængets Skole i Viborg. Du vil møde dem i videoklip fra deres undervisning. Du vil finde links til elevbeskrivelser, undervisningsplaner, skemaer, praksisfortællinger, videoanalyser og andet, som deres lærere udarbejder.

Videooptagelserne er lavet i løbet af vinteren og foråret 2010. De viser således en række øjebliksbilleder af dagligdagen på skolen i en kortere periode. Det er ikke indstuderet eller lavet til lejligheden.

Projekteleverne, som du finder på menuen til venstre, er valgt efter følgende kriterier: Skolens tre afdelinger er repræsenteret, og dermed er der sikret en aldersspredning. Der er valgt både drenge og piger fra fem forskellige klasser. Fælles for eleverne er, at de er kommunikativt sårbare og har multiple funktionsnedsættelser. Samtidig er de meget forskellige i de måder, deres funktionsnedsættelser kommer til udtryk på, i deres kommunikative muligheder og i deres individuelle interesser.