Persondata information

Fie

Fie er en 18 år gammel pige, der har en kromosonanomali på 1. kromoson, hun er generelt hypoton i sin muskulatur og har bevægelsesindskrænkninger i led og en kyfose i ryggen med deraf følgende nedsat lungefunktion.

Fie har meget tykt og sejt sekret, og hun har svært ved at hoste det op, og det kan resultere i opkastning. Hun får derfor C-pap maske ca. hver tredje time, og hun skal jævnligt i ståstativ for at rette sin ryg ud.

Fie er meget sårbar overfor infektioner og bruger ofte elefanthue for at skåne sine sarte ører. Hun har tendens til vægttab i sygdomsperioder og er psykisk påvirkelig, når kendte voksne forsvinder fra hendes hverdag.

Fie sidder i kørestol og kan selv køre rundt, hvis der er god plads omkring hende og ingen forhindringer på hendes vej.

Fie bor hjemme ved mor og far og har tre yngre søskende. Fie er regelmæssigt på aflastning på boinstitutionen Ulriksdal.

Fie gik i skole på Rosenvængets Skole til og med skoleåret 2009/2010. I dag er hun blevet udskolet til aktivitetshuset Ekkohøj i Viborg. Hun gik i Ungdomsafdelingen i en klasse med fire jævnaldrene kammerater og deltog også i Ungdomsafdelingens fællesfag.

Fie havde en god social kontakt, da de andre elever gerne kontaktede hende såvel fysisk som verbalt.

Fie har ikke talen som udtryksmulighed, hun er helt afhængig af, at omverdenen forstår hende på de udtryk, hun kommer med og tilbyder hende andre måder at udtrykke sig på.

Det er derfor vigtigt, at der er en hjælper, der kan initiere hendes kommunikation med de andre elever.

Fie udtrykker sig med kropsbaserede udtryksmåder som mimik, gestus og lyd. Fie viser glæde ved klap med hænderne eller ved at vifte med hænderne. Fie siger fra (nej) med tydelig mimik eller ved at fjerne sig.

Fie har brug for hjælp til alting som spisning (hun kan selv føre en gaffel med mad til munden og drikker selv af et plastikkrus), personlig hygiejne, kommunikation, sociale relationer, læring osv.

Fie har kontakt til mange forskellige professionelle. Udover personale i klassen og i SFO'en er Fie jævnligt i aflastning på boinstitutionen Ulriksdal, og hun har ugentligt kontakt til skolens specialistteam (Pernille (fys.)).

I forbindelse med Fies udskolingsprojekt er der løbende lavet videooptagelser og videoanalyse i netværket, som munder ud i en udskolingsDVD, som den modtagende institution får udleveret på overleveringsmødet, hvor kontaktlæreren deltager.