Persondata information

Thea

Thea er en pige på 15 år. Hun har cerebral parese og er epileptiker. Thea er afhængig af sin kørestol. Thea har ikke noget talesprog men et stort impressivt sprog. Hun har en Rolltalk som kommunikativt hjælpemiddel. Rolltalken bruges hele dagen, og vi er i fællesskab opmærksom på dens mange muligheder. Thea bruger også enkelte ord, lyde, tegn, mimik, gestus, valgmuligheder, billeder m.m. til kommunikation. Thea forstår og er meget opmærksom på og deltagende i den verbale kommunikation omkring hende.

Thea er en positiv, glad, opmærksom og omsorgsfuld pige. Hun har en veludviklet sans for humor, og sætter stor pris på sjov og godmodigt drilleri. Hun kan dog også sagtens sige fra, hvis det bliver for meget.

Thea er en vellidt pige. Hun vil gerne være sammen med sine kammerater, men har brug for hjælp hertil. Hun kan godt lide musik, og har også musik lagt ind på Rolltalken, som hun gerne underholder kammeraterne med.

Thea bor hjemme hos sin mor og far og hunden Fie. Hun har en storebror, som er flyttet hjemmefra.

Thea har brug for hjælp til alle daglige færdigheder som spisning og personlig hygiejne mm.

Thea går i Ungdomsafdelingen på Rosenvængets Skole. Om eftermiddagen er hun i SFO, og en gang om ugen er hun i klub med kammerater fra skolen.

Thea har kontakt til mange forskellige professionelle. Udover personalet i klassen og i SFO, har hun kontakt til skolens specialistteam, fysioterapeut, kommunikationsvejledere og jævnlig kontakt til bandagist og kørestolsforhandler.

Med jævne mellemrum laves der videoanalyse i Theas netværk, hvor vi sammen følger Theas udvikling. Her deltager forældre, skolens og SFOens personale og flere fra skolens specialistteam.