Persondata information

Thor

Thor er født i 1998. Han er enebarn. Thor lever sit liv med diagnoser som cerebral parese, corticale synsvanskeligheder og epilepsi. Han har været meget plaget af spændte muskler, som har givet smerter og ubehag. Det har bundet meget af hans energi. Han har fået indopereret baclofenpumpe, som doserer afslappende medicin løbende, og det har hjulpet ham. Thor har ikke noget talesprog, men han har et stort indre sprog. Han har svært ved at bruge sine hænder til at aktivere f.eks. en talemaskine. Kommunikativt er Thor helt afhængig af, at omgivelserne forstår, at han har en mening om tingene, at han vil sige noget med de udtryksmåder, han har. Skole og forældre arbejder tæt sammen om at udvide Thors udtryksmuligheder og udvikle hjælpemidler til kommunikation.

Thor har brug for hjælp til spisning, personlig hygiejne, færden, kommunikation og sociale relationer. Thor er meget vellidt i sin klasse, og de andre elever ser ham som en helt almindelig klassekammerat. Thor elsker at være, hvor der sker noget sjovt.

Skolens specialistteam arbejder tæt sammen med lærere og forældre. Thors hjælpemidler i skolen er: En særlig arbejdsstol og et ståstativ, som han meget gerne vil stå i. Thor får behandling af en fysioterapeut, som også sørger for hjælpemidler.