Persondata information

Evaluering

- en god idé 

Evaluering har i løbet af de seneste år fået en større og større plads i folkeskolen, nogle gange med en lidt negativ vinkel, idet evaluering, lidt misforstået, bliver brugt til at sammenligne elever eller skoler for den sags skyld.

Evaluering i folkeskolen kan bruges til løbende at dokumentere elevens udbytte af undervisningen. Forudsætningen for, at der kan foretages en evaluering, er, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, jf. folkeskolelovens § 18. Dermed kobles evalueringen sammen med undervisningsplanerne og de individuelle elevplaner. Jo mere præcise disse er formuleret, jo tydeligere bliver det at vurdere, om den pædagogiske indsats for den enkelte elev skaber vækst både fagligt, socialt og personligt.