Persondata information

Fagmål

- En god og vejledede beskrivelse af alle fag i folkeskolen  

 

Børn er forskellige. Børn har fra naturens hånd forskellige forudsætninger for læring - at et barn har let ved læring gør ikke det barn bedre end et barn, der har svært ved at tilegne sig kundskaber og færdigheder. Undervisningsministeriet har, for at lette debatten og forståelsen af hvad man kan forvente i folkeskolen, gennemskrevet alle fagene og sat dem ind i en fælles referenceramme: Fælles mål 2009.

I tabellen herunder ses alle de fagmål som Undervisningsministeriet har opstillet. Hvert enkelt fagmål kan aktiveres ved at dobbeltklikke på det

 

Faghæfte nr.

Fagmålsbeskrivelse for

1

Dansk

2

Engelsk

3

Kristendomskundskab

4

Historie

5

Samfundsfag

6

Idræt

7

Musik

8

Billedkunst

9

Håndarbejde

10

Sløjd

11

Hjemkundskab

12

Matematik

13

Natur/teknik

14

Geografi

15

Biologi

16

Fysik/kemi

17

Tysk og tysk som valgfag

18

Fransk og fransk som valgfag

19

Dansk som andetsprog

20

Færdselslære

21

Sundheds- og sexual-undervisning og familiekundskab

22

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

23

Børnehaveklassen

24

Arbejdskendskab

25

Drama

26

Edb

27

Filmkundskab

28

Fotolære

29

Hverdagsfransk

30

Hverdagstysk

31

Indvandrersprog

32

Medier

33

Motorlære

34

Spansk

35

Teknologi

36

Tekstbehandling

37

Naturfag

38

Metal/motorværksted

39

Byggeværksted

40

Teknologiværksted

41

Serviceværksted

42

Produktudvikling og formgivning

43

Iværksætter

44

Sundhed og sociale forhold

45

Teknologi og kommunikation

46

Modersmålsundervisning

47

Elevernes alsidige udvikling

48

It- og mediekompetencer