Persondata information

Hvad er god specialundervisning?

God specialundervisning er kendetegnet ved, at der er overensstemmelse mellem undervisningen og den enkelte elevs udvikling. God specialundervisning skaber mulighed for, at alle elever, også elever med udviklingshæmning og multiple funktionsnedsættelser, kan deltage aktivt i undervisningen og bidrage til skolens sociale liv. Sagt på en anden måde handler det om at skabe de bedste betingelser for den enkelte elevs mulighed for læring, udvikling, deltagelse og trivsel i skolen.