Persondata information

Anvendt litteratur

Bøttcher, Louise
Dammeyer, Jesper

 

En grundbog i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser / Samfundslitteratur. 2010, 264 sider. - ISBN/ISSN: 978-87-593-1440-1

 

Egelund, Niels  [ed.]; Tetler, Susan  [ed.]

 

Effekter af specialundervisningen / Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 2009, 331 sider. - ISBN/ISSN: 978-87-7684-298-7

 

Hansen, Mogens

 

Håndværkets skole - om undervisning og læring / Kroghs Forlag. 1997 - ISBN/ISSN: 87-7469-986-5

 

Kirkebæk, Birgit

 

Almagt og afmagt. Specialpædagogikkens holdninger, handlinger og dilemmaer / Akademisk Forlag. 2010, 224 sider. - ISBN/ISSN: 978-87-500-4115-3

Kommunernes Landsforening; Undervisningsministeriet; Finansministeriet

 

Specialundervisning i folkeskolen - veje til en bedre organisering og styring / Rosendahls-Schultz Grafisk. 2010, 215 sider. - ISBN/ISSN: 978-87-7856-948-6

 

Lorentzen, Per

Dialog med usædvanlige børn / Materialecentret 2009, 295 sider ISBN/ISSN: 978-87-91274-99-2

Pøhler, Lis

 

Er de nationale test egnet til dine elever? / Danmarks Lærerforening. 2010, 6 sider. - ISBN/ISSN: 0107-0649
Materialetype: Artikel

Tetler, Susan  [ed.]; Langager, Søren  [ed.]

 

Specialpædagogik i skolen / Gyldendal. 2009, 407 sider. - ISBN/ISSN: 978-87-02-05645-7