Persondata information

Fælles Mål 2009

Fælles Mål 2009 handler om planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen i folkeskolen. Fælles Mål 2009 er de bindende nationale mål i form af fagformål, trinmål og slutmål, udarbejdet af en arbejdsgruppe på baggrund af den nye formålsbestemmelse for folkeskolen og anbefalinger fra en række ekspertudvalg.

Fælles Mål 2009 fastsætter en række regler om formålet med undervisningen og om centrale kundskabs- og færdighedsområder for alle folkeskolens fag og emner. For hvert fag er der fastsat slutmål og trinmål.

Trinmålene er de kortsigtede mål, som anvendes i forbindelse med planlægning og evaluering af undervisningen, som dialogredskab med f.eks. kolleger og forældre og som udgangspunkt for vurdering af elevens udbytte af undervisningen.

Slutmålene - eller de centrale kundskabs- og færdighedsområder - er de langsigtede mål, der skal fungere som pejlemærker for undervisningen i hele forløbet.