Persondata information

Helhedsundervisning

Helhedsundervisning er en måde at organisere undervisningen på, som både tilgodeser lovens formål og den enkelte elevs muligheder.

Ved helhedsundervisning tilrettelægges undervisningen efter fire kriterier:

  • Det subjektive kriterium: undervisningen skal have udgangspunkt i elevens erfaringer, oplevelser og følelser og i, hvad eleven kan og gør.
  • Det objektive kriterium: undervisningen skal følge de faglige krav fra ministeriet og målene for de enkelte fag samt de lokale planer, som kommunen eller skolen eventuelt har.
  • Handlingskriteriet: undervisningen skal give eleven nye og konkrete oplevelser og nye muligheder gennem aktiv deltagelse.
  • Relevanskriteriet: undervisningen skal være samfundsmæssig relevant. Eleven skal kunne bruge det lærte nu og på længere sigt.

Hvert af de fire kriterier skal med i undervisningen, for at den danner en helhed.

Ref: http://tilgaengelighed.emu.dk/tilgaengelighed/grundskolen/paedagogik/paedgenerelle.html