Persondata information

Skolevalg

Inklusion i folkeskolen - hvad betyder det? Der er næsten lige så mange svar, som der er mennesker til i Danmark. Spørgsmålet kædes ofte sammen med, om man som forældre skal vælge en specialskole, en specialklasse eller et enkelt integreret forløb - alle løsninger kan være rigtige, men alle løsninger kan også være forkerte, det afhænger af barnet og forældrene. Et vigtigt parameter for at kunne vælge skole og skoleform er, at det skal være et tilbud, hvor man som forældre føler sig trygge, da det ellers vil blive en vanskelig opgave at støtte barnet de næste mange skoleår, hvis man er utryg ved skolevalget.

Uanset hvilket tilbud man vælger, bør man tænke på, at man ikke nødvendigvis er inkluderet, fordi man er sammen med en masse andre børn med handicap. Man kan som elev i en sådan skolesituation opleve ensomhed. Inklusion handler ikke om, hvilken slags børn ens eget barn går sammen med men om relationen mellem børnene. Det handler om at stimulere og udvikle social interesse og interaktion mellem eleverne.

Det er altid en god ide at besøge en skole, inden den vælges. Meget kan fornemmes blot ved et besøg, men lige så vigtigt er det at spørge ind til, hvorledes skolen eksempelvis understøtter samvær mellem elever, der ikke selv mestrer det så godt, måske fordi deres handicap gør kommunikation vanskelig.