Persondata information

Efter folkeskolen

Efter folkeskolen er der en vifte af muligheder, man kan kaste sig over, men uanset hvad man vælger, er Ungdommens Uddannelsesvejledning en helt central aktør. Det er med andre ord vigtigt at tage kontakt til den lokale UU vejleder. Landet over er der UU vejledere knyttet til hver enkelt kommune. 

Den lokale ungdomsuddannelsesvejleder kan vejle om mulighederne inden for den STU, den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, men man kan også selv gå på opdagelse. Her kan projekt KLAP, Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning, være et godt sted at starte.

En anden mulighed, i stedet for at benytte en mere formel uddannelse, kan være en tur på efterskole eller højskole, som på mange måder kan være et godt springbræt til en begyndende voksentilværelse.