Persondata information

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over dit barns undervisning, kan du klage til kommunalbestyrelsen i din kommune, men du kan også klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, som er en uafhængig klagemyndighed. Du kan finde inspiration til, hvordan du kan opbygge din klage ved at klikke på 'Den gode klage' i højre side.


Sådan gør du

Du kan både klage skriftligt og mundtligt. Landsforeningen LEV anbefaler dog, at det gøres skriftligt. Skriftlige klager sendes til:

Klagenævnet for vidtgående specialundervisning
Skolestyrelsen
Snaregade 10A
1205 København K

Eller pr. email: klagenaevnet@skolestyrelsen.dk

Du skal huske at sikre dig, at klagenævnet modtager din klage, senest fire uger efter at du har modtaget den afgørelse, som du ønsker at klage over.

Hvis du sender en skriftlig klage, skal du skrive, hvilken afgørelse du vil klage over og hvorfor. Derudover skal du skrive, hvilken kommune eller hvilket regionsråd, der har truffet den afgørelse, som du vil klage over. Husk at skrive dit navn og din adresse samt elevens navn og personnummer. Det er også en god idé at skrive telefonnummer og e-mail adresse i klagen.

Når du sender klagen, skal du vedlægge afgørelsen, som du ønsker at klage over, samt andre dokumenter, som du synes er relevante for sagen.

Når du har indsendt din klage går der ca. 4-5 måneder, før din sag er behandlet.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal skrive din klage, kan du ringe og få vejledning hos klagenævnets sekretariat på telefon 33 92 62 00.

Du kan også finde inspiration til klagen ved at klikke på linket til højre.


Hvad sker der så? 

  1. Du modtager en kvittering på, at klagenævnet har modtaget din klage.
  2. Din klage og de dokumenter, du har sendt med, bliver sendt til kommunen, som har 14 dage til at sende en udtalelse tilbage til klagenævnet.
  3. Kommunens dokumenter bliver nu sendt til dig, og du har 14 dage til at komme med bemærkninger.
  4. Sagen sendes videre til en pædagogisk konsulent, som vurderer sagen.
  5. På baggrund af vurderingen fra den pædagogiske konsulent bliver der formuleret et udkast til en afgørelse i sagen, samtidigt med at kommunens eller regionens sagsbehandling prøves juridisk. Udkastet til afgørelsen sendes nu til klagenævnets medlemmer.
  6. Klagenævnet behandler og afgør sagen.
  7. Du, eleven eller en repræsentant kan få tilladelse til at møde op og udtale dig/sig overfor klagenævnet, men du/I kan ikke få lov at være tilstede under klagenævnets behandling af sagen.
  8. Afgørelsen sendes til dig, og der sendes en kopi til kommunen.